Hoe ondersteunen we onze mitochondriën voor de volle 100%?

De essentiële rol van onze mitochondriën

Ons lichaam bestaat uit ongeveer 20 biljoen (20.000 miljard) cellen.

Het belangrijkste wat deze cellen nodig hebben om te functioneren is energie.

In onze cellen wordt de energie geproduceerd door een klein organel, het mitochondrion.

In iedere cel van ons lichaam zitten minstens 200-500 mitochondriën en in sommige zeer actieve cellen, zoals die van de hersenen en de lever wel 1000-2500. In een eicel zelfs 100.000.

Er zijn zoveel mitochondriën dat zij tezamen zo’n 10% van ons lichaamsgewicht vertegenwoordigen.
Mitochondriën zijn als het ware de energiecentrales van onze cellen en zorgen voor vrijwel alle energie in het lichaam.

Als de mitochondriën te weinig energie genereren heeft dat op alle functies van het lichaam verstrekkende gevolgen.

Om energie te kunnen genereren verbranden zij vetten, eiwitten en koolhydraten.

Voor deze verbranding is er natuurlijk ook zuurstof nodig.

Wat hebben de mitochondriën nodig om goed te functioneren

Door een grondige studie van alle biochemische processen in en rond de mitochondriën heeft Hans Beekmans ontdekt dat er een aantal essentiële voedingsstoffen nodig zijn om deze organellen goed te laten functioneren:

  • Mineralen & Vitaminen
    Vitamine C
    Oliën [krillolie, vitamine E en ubiquinol]

De rol van mineralen & vitaminen

Om het verbrandingsproces in de mitochondriën in gang te zetten en te houden kunnen deze organellen absoluut niet zonder bepaalde mineralen en vitamines.

De belangrijkste mineralen in dit proces zijn calcium en magnesium.

Deze mineralen zijn nodig als starter van de mitochondriën.

Calcium heeft daarnaast vitamine D3 nodig voor een goede opname.

Vitamine K2 zorgt er vervolgens voor dat calcium op de juiste plek in het lichaam terechtkomt.

Alleen door voldoende van deze mineralen en vitaminen kunnen de mitochondriën hun belangrijke functie vervullen.

Zelfs zo belangrijk dat het lichaam bij een tekort calcium en magnesium uit de botten en tanden zal halen.

De rol van vitamine C

Door de voortdurende verbranding van voedingstoffen komen er stoffen vrij die schadelijk zijn voor de mitochondriën.

Men noemt deze stoffen vrije radicalen.

Als deze stoffen vrij komen en niet worden opgeruimd zullen ze de mitochondriën en de cellen beschadigen.

Hierdoor spelen ze ook een rol bij de ontwikkeling van diverse ziekten en veroudering.

De natuur heeft mechanismen voorzien om deze schadelijke stoffen onschadelijk te maken.

In eerste instantie zal vitamine C de vrije radicalen neutraliseren.

Vitamine C is de eerste opruimer.

De rol van oliën

Daarnaast spelen bepaalde oliën een rol bij het neutraliseren van de vrije radicalen.

Dit zijn krill olie, vitamine E en ubiquinol.

Als deze oliën in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn zullen alle vrije radicale opgeruimd worden.

De oliën zijn dan ook de tweede opruimer.

Dit zorgt dat ervoor dat de mitochondriën niet beschadigen en maximaal energie kunnen blijven produceren.

De combinatie van de calcium, magnesium, vitamine C en de drie oliën verzekert de maximale werking en bescherming van de mitochondriën.

Kortom: 100% mitochondriën support

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email